Stavební a technický DOZOR

Získejte jistotu, že stavba či rekonstrukce probíhá podle plánu. Kontrolujte průběžně kvalitu prací, termíny a finance.

Nezávazně poptat službu Prohlédnout ceník služeb

Co při inspekci prověřím?

Okrajové podmínky na stavbě
Předložené podklady související se stavbou
Aktuální postup prací na stavbě a jejich kvalitu
Soulad prací na stavbě s projektovou dokumentací, předpisy a normami
Bezpečnost provádění stavebních prací
Odstranění případných závad z předchozí inspekce
Plán prací na příští období
Záznamy ve stavebním deníku

Zdarma a bez poplatků v rámci inspekce zajistím

Měření

Nadstandardní rozsah prověřovaných položek

Materiál

Konzultaci výběru stavebních materiálů, výrobků a technologií

Nástroje

Konzultaci realizace jednotlivých technologických postupů

Podpora

Průběžné telefonické konzultace průběhu stavby

Nastavení - cena

Sestavení výhodné cenové nabídky na detailní inspekci dokončené nemovitosti

Ceník služeb

Druh nemovitosti Cena za inspekci
byt od 2 990 Kč
rodinný dům od 3 490 Kč
nebytová Individuálně

Uvedené ceny jsou konečné, nejsem plátce DPH. Cena začíná od 3 490,- Kč a stanovuje se individuálně v závislosti na lokalitě, typu a velikosti nemovitosti. Cena je stanovena za jednu inspekci (návštěvu) stavby.
V případě provádění služby „STAVEBNÍ DOZOR“ v rámci ucelené zakázky (např. v průběhu celé výstavby) je účtována cena od cca 3,0 % z rozpočtu stavebních prací.
V případě provádění služby „TECHNICKÝ DOZOR (TDI)“ v rámci ucelené zakázky (např. v průběhu celé výstavby) je účtována cena od cca 4,5 % z rozpočtu stavebních prací.
Cena za poskytované služby „stavební dozor“ a „technický dozoru“ je stanovena na základě náročnosti, požadavků, délky a rozsahu poskytovaných prací a je odsouhlasena předem.

Služba stavební a technický DOZOR je určena všem, kteří staví novostavbu bytu nebo domu či opravují stávající dům nebo byt. Je určena všem, kteří chtějí posoudit průběh stavebních prací a jejich kvalitu a podpořit tak jejich bezproblémové dokončení. Dohled nad průběhem stavebních prací je vhodné zajistit průběžně během celé výstavby. Služba je určena pro stavebníky, kteří realizují stavební práce svépomocí i dodavatelsky. Dle stavebního zákona je stavebník provádějící stavbu svépomocí povinen stavební dozor zajistit. V případě provádění stavby dodavatelsky je vhodné mít na své straně nezávislého odborníka (technický dozor investora), který ohlídá kvalitu a peníze.
V případě provádění služby v rámci ucelené zakázky se krom zákonných zápisů do stavebního deníku zpracovává i průběžná měsíční zpráva z prohlídek, která popisuje průběh realizace stavby, identifikuje problémová místa a navrhuje postup jejich odstranění.

Chci si objednat schůzku s inspektorem

Jak bude probíhat inspekce vaší nemovitosti?

1. Kontaktujte mne

Zavolejte na číslo 723 967 786 nebo vyplňte jednoduchý formulář. Zodpovím všechny Vaše dotazy a domluvím si s Vámi osobní schůzku.

2. Proběhne inspekce

Provedu osobně inspekci Vaší nemovitosti a sepíši zprávu z inspekce. Do několika dní pak dostanete podrobnout zprávu o nemovitosti se seznamem poruch, vad a nedodělků.

3. Platba

Po předání podrobné zprávy z inspekce se zhodnocením celkového stavu nemovitosti Vám vystavím fakturu. Předem sjednanou cenu uhradíte na účet.

4. Výsledek

Budete mít přesný výčet poruch, vad a nedodělků, které by vám mohly nepříjemně prodražit koupi nemovitosti či znemožnit její prodej. Budete mít v ruce informace potřebné pro Vaše další rozhodování

Osoba
Telefon
E-mail
Odeslat nezávaznou poptávku

"Inspektor nemovitostí na přání klientů"

Díky mé dlouhé praxi ve stavebnictví se na mě mnoho let obrací známí s žádostí o posouzení jejich budoucího domova i investičních nemovitostí. Povolání inspektora nemovitostí jsem přijal jako životní výzvu.

9 let studia
Vystudoval jsem SPŠ stavební v Českých Budějovicích a Technickou univerzitu v Ostravě.
20 let praxe
Mám bohatou praxi ve stavebnictví. Projekty jsem realizoval od vize přes přípravu až po realizaci.
Přes 30 vad
Průměrně najdu na každé nemovitosti přes 30 vad a nedostatků. Ušetřete si zbytečné výdaje, prodávejte či kupujte s větší jistotou.
Vždy přijedu osobně
Jsem inspektor nemovitostí pro jižní Čechy, západní Čechy, Vysočinu, střední Čechy a Prahu. Do těchto lokalit přijedu za vámi vždy osobně!

Pro klienty dělám vždy maximum tak, abych měl z odvedené práce dobrý pocit i za několik let. Kladu důraz na profesionální jednání a budování vztahu se zákazníky i obchodními partnery.