Zpracování osobních údajů

Provozovatelem stránek inspekcelukes.cz je podnikatel Ing. Václav Lukeš, se sídlem Boršovská 84, Homole-Černý Dub, 370 01 České Budějovice, IČ: 87226405.

Provozovatel se zavazuje chránit jemu svěřené osobní údaje a postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů.

Provozovatel nebude bez předchozího svolení uživatele zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat jemu svěřené osobní údaje.

Uživatel bere na vědomí, že provozovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat osobní údaje jednotlivých uživatelů za účelem vyřízení odpovědi a případné následné poskytování objednaných služeb.

Provozovatel shromažďuje následující osobní údaje o uživateli: jméno a příjmení, telefon, email.

V případě navazujícího smluvního vztahu se jedná o identifikační a adresné údaje (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého nebo jiného pobytu, u fyzické osoby podnikatele název firmy, DIČ a IČO, sídlo, místo podnikání).

Jak s osobními údaji nakládáme

Veřejné i neveřejné osobní informace jsou automaticky zpracovávány zabezpečeným systémem a uchovávány v bezpečném formátu v databázi provozovatele. Přístup k informacím o uživateli má pouze provozovatel webu Ing. Václav Lukeš.

Práva a povinnosti neupravené těmito zásadami zpracování osobních údajů se řídí nařízením a příslušnými vnitrostátními platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.