Nejčastější vady nemovitostí: Díl 1. – Exteriér

7.1.2019
Václav Lukeš

Stojíte před životním rozhodnutím, chcete pořídit nemovitost k bydlení nebo jste se rozhodli investovat? Pořízení nemovitosti je nelehké rozhodnutí. Ať pořizujete dům, byt či pozemek, je potřeba zvážit mnoho aspektů. Na prohlídce může vypadat vše naprosto dokonale, ovšem realita nemusí být vždy viditelná na první pohled. Že se prodejce snaží prodat za nejvyšší možnou cenu, je běžné, ale o některých vadách nemusí vědět ani současný majitel. Jak se tedy zachovat, abyste snížili riziko špatného rozhodnutí?

Podívejme se na nejčastější vady, nedostatky a rizika nemovitostí, které nacházím při inspekci nemovitostí u mých zákazníků.

Díl 1 – Exteriér

Terénní úpravy a voda v okolí budovy

Nevhodný sklon terénu nebo zpevněných ploch a nedostatečný odvod vody zachytávané na střeše mimo nejbližší okolí budovy se projevují pronikáním vody do budovy a jejích konstrukcí a z dlouhodobého hlediska mohou mít i velmi negativní vliv na její statiku.

Neudržovaná vegetace

I neudržovaná vegetace může mít negativní vliv na budovu a může být zdrojem řady vad a nedostatků jako jsou např. vlhkost v interiéru budovy a jejích konstrukcích, nedostatečné oslunění pozemku, či dostatek denního světla v obytných místnostech. Někdy mohou kořeny stromů kriticky ohrozit statiku celé budovy.

Tepelné mosty v obálce budovy

Termovizní měření jednoznačně ukáže na problémová místa v obálce budovy. Tyto se pak v interiéru budovy projevují například vznikem plísní. Samozřejmě budete mít z důvodu tepelných mostů také větší účty za teplo.

Fasáda

Některé nedostatky na fasádě budovy mohou mít pouze estetický charakter, ale některé jsou signálem nebo již projevem statických poruch – trhliny.

Střecha

Každá budova je tak kvalitní, jak kvalitní je její střecha. Voda pronikající do budovy přes střešní plášť je zdrojem řady vad a nedostatků od estetických projevů jako jsou vlhkostní mapy v interiéru, až po závažnější, které mají vliv na tepelně-fyzikální vlastnosti podstřešních vrstev, statiku dřevěných konstrukcí apod. Také je vhodné chránit podstřešní prostor proti vniknutí hmyzu a živočichů. A nikdy nezapomeňte také na materiály střešní krytiny, aby nebyla ze zdraví škodlivého materiál, jehož likvidace by vás přišla dráž než nová krytina.

Klempířské prvky

Špatně provedené a nefunkční ochrana budovy proti vodě pomocí klempířských prvků je zdrojem mnoha budoucích vad. Přitom tyto, na první pohled malé, nedostatky mohou mít v budoucnosti velmi negativní vliv i na vlhkost konstrukcí či statiku objektu.

Komín

Komíny slouží pro odvod spalin z objektu. Aby vám však komín dobře sloužil, tak musí splnit celou řadu podmínek. Zda komín přísné, ovšem pro vaši bezpečnost důležité, podmínky splňuje a je tedy funkční a vy jej můžete bez problémů a rizik používat, vám potvrzuje revizní zpráva od oprávněné osoby. Pouze jedna ze tří nemovitostí, které prověřím má platnou revizní zprávu spalinových cest k dispozici!

Vstup do budovy

I na vstupu do budovy se dá najít mnoho vad a nedostatků. Od nekvalitně osazených vstupních dveří (netěsnosti), po nedodržení geometrické rovinnosti, až po chybějící střechu nad vstupem, která by vás ochránila před padajícím sněhem nebo rampouchy. Dost často se můžete také setkat s tím, že výška podlahy v interiéru je o několik centimetrů níže než podlaha exteriéru a po každém větším dešti musíte mít při ruce kýbl s hadrem.

To je z prvního dílu vše. V dalších dílech se postupně podíváme na nejčastější vady nemovitostí v jejich interiéru.

Autorem článku je:

Ing. Václav Lukeš, inspektor nemovitostí a stavební dozor
Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT – 0102268
jižní Čechy │ střední Čechy │ západní Čechy │ Vysočina
www.inspekcelukes.cz │ ☎️ 723967786

Další podobné články na toto téma

Nejčastější vady nemovitostí – Díl 2. – Vlhké zdi

Nejčastější vady nemovitostí – Díl 2. – Vlhké zdi

inspekce
peníze
skryté vady
vady

Stojíte před životním rozhodnutím, chcete pořídit nemovitost k bydlení nebo jste se rozhodli investovat? Pořízení nemovitosti je nelehké rozhodnutí. Ať pořizujete dům, byt či pozemek, je potřeba zvážit mnoho aspektů. Na prohlídce může vypadat vše naprosto dokonale, ovšem realita nemusí být vždy viditelná na první pohled. Že se prodejce snaží prodat za nejvyšší možnou cenu,...

26.11.2023
Václav Lukeš
Přečíst celý článek
Jak si ušetřit nervy i finance díky prevenci – 4. ročně

Jak si ušetřit nervy i finance díky prevenci – 4. ročně

bezpečnost
inspekce
oprava

Přesto, že máte nemovitost v osobním vlastnictví, zanedbáním údržby můžete způsobit potíže i sousedům (nebydlíte-li zrovna na samotě). Proto na pravidelnost údržby pamatují i naše zákony. Nedodržíte-li pokyny, v případě jakékoliv nehody, kterou by pojišťovna běžně proplatila, budete mít o komplikace postaráno. Komín Nechte vyčistit komín. Hasicí přístroj Ověřte domácí hasicí přístroj. Detektor kouře Vyměňte baterie detektoru...

5.11.2018
Václav Lukeš
Přečíst celý článek